IDENTITA

Korporátna identita a jej vizuálny štýl Vám pomáha budovať povedomie o značke a zvyšuje jej vážnosť Pri tvorbe loga vychádzame z predstavy klienta, jeho zamerania a možností použitia loga. Napokon pre Vás vytvoríme ucelenú korporátnu identitu s ktorou sa budete prezentovať.

Doodash

Kapitulská 17
917 01
Trnava
Ing. Miroslav Dudáš
+421 948 409 305
miro@doodash.sk

Jana Dudášová
+421 910 449 904
jana@doodash.sk

Kontaktný formulár