Okrem grafického návrhu a kompletnej DTP prípravy tlačových podkladov, Vám zabezpečíme vysokokvalitnú tlač a produkciu propagačných materiálov. Najpoužívanejšie typy tlače sú klasická ofsetová tlač a digitálna tlač. Ofsetová hárková tlač je výhodnejšia pri väčších nákladoch a používajú sa pri nej tlačové platne. Digitálnu tlač je vhodné použiť pri menších nákladoch, tlačové platne nie sú potrebné.